ยินดีต้อนรับ


คลิ๊กดูจักรยานสานรัก เพื่อเด็กพิเศษ
คลิ๊ก เพื่อดูรายละเอียดหนังสือรวมภาพ 100 ปีจุฬาฯ คุณพันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก
คลิ๊ก เพื่อดูรายละเอียดหนังสือรวมภาพคุณพันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก
คลิ๊ก เพื่อดูรายละเอียดบัตรอวยพรตั้งแต่เริ่มจัดจำหน่ายครั้งแรก
คลิ๊ก เพื่อดูรายละเอียดบัตรอเนกประสงค์ตั้งแต่เริ่มจัดจำหน่ายครั้งแรก
คลิ๊ก เพื่อดูรายละเอียดกิจกรรมปี 2558

คลิ๊ก เพื่อดูรายละเอียดกิจกรรมปี 2559

ใบรับรองมาตรฐานองค์กรคนพิการ


*****************************************************************

ใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป


*****************************************************************

ศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

ได้จัดพิมพ์บัตรอวยพรปีใหม่ จากภาพเขียนสีน้ำผลงานของ คุณพันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก


บัตรอวยพร 2560 นี้ จัดเป็นชุดละ 4 ภาพ มี 2 แบบ แบบชนิดมีคำอวยพร และ

แบบที่ไม่มีคำอวยพร (ขนาด 5x7 นิ้ว) จำหน่ายชุดละ 60 บาท

ตัวอย่างบัตรอวยพร ปี 2560 ราคาชุดละ 60 บาท

1.กล้วยไม้เหลืองจันท์


2.พวงเงิน


3.รางจืด


4.โป๊ยเซียน


ตัวอย่างคำอวยพร


การ์ดอเนกประสงค์ (การ์ดเล็ก) ชุดละ 8 ภาพ ราคาชุดละ 60 บาทหนังสือรวมผลงาน 18 ปี ภาพเขียนสีน้ำ ฝีมือ พันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก สนใจสั่งซื้อได้ที่ศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา ในราคาเล่มละ 2,500 บาท ค่าบริการจัดส่งทางไปรษณีย์ เล่มละ 100 บาท รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำเข้าสมทบทุนกิจกรรมของศูนย์ฯ สามารถสั่งซื้อ.ได้ที่ ppk_lighthouse@hotmail.com
หรือโทร 02-448-6510,02-448-6604 ในวันและเวลาราชการ
เช็คสั่งจ่ายในนาม “มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย”
โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาสะพานพระปิ่นเกล้า เลขที่บัญชี 162-4-22836-5

หากท่านมีความประสงค์จะขอรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมายัง ศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา ในวันและเวลาราชการ

รับบริจาค อุปกรณ์การเรียนการสอน เช่น กระดาษโปสเตอร์สีหน้าเดียว หรือสองหน้าก็ได้ กระดาษเทาขาว กระดาษปอนด์ อุปกรณ์เครื่องดนตรี เป็นต้น

ศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา
สถานที่ทำการ 33 หมู่ 9 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0-2887-6561, 0-2448-6604, 0-2448-6510
โทรสาร 0-2887-6562
E mail: ppk_lighthouse@hotmail.com
https://www.facebook.com/prapakarnpanya.lighthouse