ปฏิทินปีการศึกษา 2560

9 พฤษภาคม 2560 กิจกรรมวันวิสาขบูชา
15 มิถุนายน 2560 กิจกรรมวันไหว้ครู
7 กรกฏาคม 2560 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
สิงหาคม 2560 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กันยายน 2560 กิจกรรมงานสัปดาห์วิชาการ
1 พฤศจิกายน 2560 ทำบุญครบรอบศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา
3 พฤศจิกายน 2560 กิจกรรมวันลอยกระทง
ธันวาคม 2560 กิจกรรม"วันพ่อ"
22 ธันวาคม 2560 กิจกรรมวันกีฬาสี
12 มกราคม 2561 งานสังสรรค์ปีใหม่บุคลากร
12 มกราคม 2561 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
กุมภาพันธ์-มีนาคม 2561 ค่ายพักแรม
กุมภาพันธ์ 2561 กิจกรรมวันมาฆบูชา
มีนาคม 2561 งานชมรมผู้ปกครองและครู
17เมษายน 2561 กิจกรรมวันสงกรานต์