ปฏิทินการศึกษา ปี2565

7 มกราคม 2565 วันเด็กแห่งชาติ
16 กุมภาพันธ์ 2565 วันมาฆบูชา
11-12 เมษายน 2565 วันสงกรานต์-ค่ายพักแรมครั้งที่ 32
12 พฤษภาคม 2565 วันวิสาขบูชา
26 พฤษภาคม 2565 วันไหว้ครู
12 กรกฏาคม 2565 แห่เทียนเข้าพรรษา
21 ตุลาคม 2565 กีฬาสี
1 พฤศจิกายน 2565 ทำบุญครบรอบศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา
8 พฤศจิกายน 2565 กิจกรรมวันลอยกระทง