แนะนำเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

แฮปปี้โฮมคลินิค จิตเวชเด็กและวัยรุ่น โดย นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เลขา
www.happyhomeclinic.com

สถาบันราชานุกูล สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
www.rajanukul.com

มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง
www.saengsasawang.com

มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
www.fmrth.com

TEMPLE GRANDIN, PH.D. เว็บไซต์ต่างประเทศที่ให้ข้อมูลคำถาม-ตอบ ที่มีประโยชน์กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง
www.templegrandin.com