รายละเอียดกิจกรรมปี 2561

คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมค่ายพักแรม วันที่ 15-16 มีนาคม 2561 ที่ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี