รายละเอียดกิจกรรมปี 2556

วันที่ 25 ตุลาคม 2556 ศูนย์ฯได้จัดกิจกรรมกีฬาสีครั้งที่ 20 โดยมีคณะกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยฯมาร่วมงานวันที่ 1- 2 สิงหาคม 2556 ศูนย์ฯได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่องการใช้แนวคิดทางจิตวิทยา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้โดย ดร.กมล โพธิเย็น รองคณบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยศิปากร และคณะมาบรรยาย
วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 คณะ นักเรียน ครู และผู้ปกครองได้นำเทียนพรรษา ไปถวาย วัดกระจัง

วันที่ 20 มิถุนายน 2556 ศูนย์ฯ ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู โดยมี นางกาญจนา ภัทราพรนันท์ รักษาการผู้อำนวยการ ศูนย์ฯ เป็นประธานในพิธี

AttachmentSize
ab00027.JPG235.58 KB