รายละเอียดกิจกรรมปี 2558

วันไหว้ครู 11 มิถุนายน 2558


วันวิสาขบูชา 29 พฤษภาคม 2558

28 มีนาคม 2558 ศูนย์ฯร่วมกับชมรมผู้ปกครองและครู ได้ร่วมจัดงานสานสัมพันธ์ประภาคารปัญญาครั้งที่ 7
ค่ายพักแรมครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2558 ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

วันที่ 9 มกราคม 2558 ศูนย์ฯได้จัดกิจกรรมวันเด็กโดยมีพี่ๆจากสมาคมจักรยานไทยมาเลี้ยงอาหาร และมีพีๆจากมหาวิทยาลัยศิลปากรมาให้ความบันเทิง