ปฏิทินปีการศึกษา 2558

6 พฤษภาคม 2558 กิจกรรมวันน้อมรำลึก สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
29 พฤษภาคม 2558 กิจกรรมวันวิสาขบูชา
11 มิถุนายน 2558 กิจกรรมวันไหว้ครู
29 กรกฏาคม 2558 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
27-29 กรกฎาคม 2558 กิจกรรมงานสัปดาห์วิชาการ
สิงหาคม 2558 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ตุลาคม 2558 กิจกรรมวันกีฬาสี
30 ตุลาคม 2558 ทำบุญครบรอบศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา
29 พฤศจิกายน 2558 กิจกรรมวันลอยกระทง
ธันวาคม 2558 กิจกรรม"วันพ่อ"
8 มกราคม 2559 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
มกราคม 2559 งานสังสรรค์ปีใหม่บุคลากร
มกราคม 2559 ค่ายพักแรม
กุมภาพันธ์ 2559 กิจกรรมวันมาฆบูชา
27 กุมภาพันธ์ 2559 งานชมรมผู้ปกครองและครู
เมษายน 2559 กิจกรรมวันสงกรานต์