รายละเอียดกิจกรรมปี 2554

งานชมรมผู้ปกครองและครู
1 เมษายน 2554

วันเด็ก ศูนย์ฯ ประภาคารปัญญา
7 ม.ค. 2554

คุณโอราณ วงศ์แสงสุรศรี บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด และคณะคุณปานทิพย์ อารีย์การเลิศ บริษัท ทิปโก้และบริษัทในเครือ
รวบรวมสิ่งของและเงิน ช่วยสนับสนุน ให้มีกิจกรรมในวันนี้


ช่วงเช้าเด็กๆ ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง


วันที่ 14 กรกฎาคม 2554 นางกาญจนา ภัทราพรนันทร์ รักษาการผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนได้ร่วมกันนำเทียนพรรษา และทำบุญเลียงพระ ณ. วัดกระจัง


วันที่ 6 สิงหาคม 2554 นางภาวณี สิมะโรจน์ ประธานฝ่ายหาทุน นางกาญจนา ภัทราพรนันทร์ รักษาการผู้อำนวยการ และบุคลากรศูนย์ฯเข้าร่วมงานในพิธีตั้งศาลพระภูมิ